Център за помощ
0700 10 000 (Vivacom)
17 21 ( М-Тел и Теленор)
(+ 359 2) 86 10 666 (от 8.00 до 20.00 часа в работни дни)
e-mail: call.center@raiffeisen.bg